Flee Fly Flo

Flee
Flee fly
Flee fly flo
Vista
Coomalah, coomalah, coomalah vista
Oh no no no, not the vista
Eeny meeny decimeeny, oo-ah loo-ah lameeny
Eximeeny zalimeeny oo-ah loo-ah
Ah beat belly oh bo bo do ba dee-bah
Shhhhhhh!