asahi.com(朝日新聞社):ミニスカートに毛布巻き流行 福島の女子高生 ...

asahi.com(朝日新聞社):ミニスカートに毛布巻き流行 福島の女子高生 ...